"Aeon Mall Nagoya Noritake Garden" có thể thưởng thức món ăn, nghệ thuật và bầu trời sao

Tokyo Disney Resort

Japan, 1-1 Maihama, Thành phố Urayasu, Quận Chiba 279-0031

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  -
  • Thứ 3:  -
  • Thứ 4:  -
  • Thứ 5:  -
  • Thứ 6:  -
  • Thứ 7:  -
  • Chủ nhật:  -
Số điện thoại 045-330-5211
Trang chủ HP https://www.tokyodisneyresort.jp/
Language English / ภาษาไทย / 한국어 / 中文简体 / Indonesian
Last Update : 2023.01.26   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.