Trải nghiệm một Tokyo khác! 4 khách sạn ở đảo rời và ngoại ô Tokyo

Qingyun Pavilion

Japan, 2-5 Minatomachi, Thành phố Nagahama, Quận Shiga 526-0067

Thời gian hoạt động
  • Monday:  09:30~17:00
  • Tuesday:  09:30~17:00
  • Wednesday:  09:30~17:00
  • Thursday:  09:30~17:00
  • Friday:  09:30~17:00
  • Saturday:  09:30~17:00
  • Sunday:  09:30~17:00
Số điện thoại 0749-62-0740
Trang chủ HP https://www.kitabiwako.jp/keiunkan/
Wi-Fi No
Language 日本語
Last Update : 2022.10.25   MATCHA