【Saitama】Có cả cửa hàng miễn thuế và outlet! Trung tâm mua sắm Aeon LakeTown thuộc diện lớn nhất tại Nhật

Qingyun Pavilion

Japan, 2-5 Minato-cho, Thành phố Nagahama, Quận Shiga 526-0067

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  9:30~17:00
  • Thứ 3:  9:30~17:00
  • Thứ 4:  9:30~17:00
  • Thứ 5:  9:30~17:00
  • Thứ 6:  9:30~17:00
  • Thứ 7:  9:30~17:00
  • Chủ nhật:  9:30~17:00
Số điện thoại 0749-62-0740
Trang chủ HP https://www.kitabiwako.jp/keiunkan/index.html
Wi-Fi No
Last Update : 2022.04.22   MATCHA