Đăng ký trực tuyến đơn giản! SIM giá rẻ "LINEMO" phù hợp cho cuộc sống tại Nhật

Cảng Nagahama bãi đáp

Japan, 4 Minato-cho, Thành phố Nagahama, Quận Shiga 526-0067

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  8:00~18:00
  • Thứ 3:  8:00~18:00
  • Thứ 4:  8:00~18:00
  • Thứ 5:  8:00~18:00
  • Thứ 6:  8:00~18:00
  • Thứ 7:  8:00~18:00
  • Chủ nhật:  8:00~18:00
Số điện thoại 0749-65-6635
Trang chủ HP https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kendoseibi/machizukuri/19446.html
Wi-Fi No
Last Update : 2022.05.05   MATCHA