【Saitama】Có cả cửa hàng miễn thuế và outlet! Trung tâm mua sắm Aeon LakeTown thuộc diện lớn nhất tại Nhật

Koshikidaimyojin

Japan, Nakakon, Kamikoshiki-cho, Satsumasendai-shi, 896-1201

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  -
  • Thứ 3:  -
  • Thứ 4:  -
  • Thứ 5:  -
  • Thứ 6:  -
  • Thứ 7:  -
  • Chủ nhật:  -
Trang chủ HP http://satsumasendai.gr.jp/spotlist/1856/
Wi-Fi No
Last Update : 2022.07.15   MATCHA