Đăng ký trực tuyến đơn giản! SIM giá rẻ "LINEMO" phù hợp cho cuộc sống tại Nhật

Sân thượng Koshiki

Japan, 383-3 Nakakoshiki, Kamikoshiki-cho, Satsumasendai-shi, 896-1201

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  10:00~16:00
  • Thứ 3:  10:00~16:00
  • Thứ 4:  Close
  • Thứ 5:  Close
  • Thứ 6:  10:00~16:00
  • Thứ 7:  10:00~16:00
  • Chủ nhật:  10:00~16:00
Số điện thoại 09969-2-0525
Trang chủ HP https://island-ecs.jp/journal/
Wi-Fi No
Language 日本語 / English
Last Update : 2022.07.27   MATCHA