Trải nghiệm một Tokyo khác! 4 khách sạn ở đảo rời và ngoại ô Tokyo

(Tên) Nhà máy bia rượu Sake

Japan, 14 Nakadaira, Uchigotakasakamachi, Iwaki City, Fukushima Prefecture 973-8408

Thời gian hoạt động
  • Monday:  08:00~17:00
  • Tuesday:  08:00~17:00
  • Wednesday:  08:00~17:00
  • Thursday:  08:00~17:00
  • Friday:  08:00~17:00
  • Saturday:  Close
  • Sunday:  Close
Số điện thoại 0246-26-3504
Trang chủ HP https://shikesyuzouten-matabey.shopinfo.jp/
Wi-Fi No
Last Update : 2022.06.05   MATCHA