¿Cómo se usa? Entrevista con usuarios del sitio para practicar japonés “Tsunagaru hirogaru nihongo de no kurashi”

Templo Higashiyama Jishoji

Japan, 2 Ginkakuji-cho, Sakyo-ku, Kioto-shi, Kioto 606-8402
Horario de Atención
  • Monday:  Close
  • Tuesday:  Close
  • Wednesday:  Close
  • Thursday:  Close
  • Friday:  Close
  • Saturday:  Close
  • Sunday:  Close
Teléfono 075-771-5725
Sitio Web https://www.shokoku-ji.jp/ginkakuji/