¿Cómo se usa? Entrevista con usuarios del sitio para practicar japonés “Tsunagaru hirogaru nihongo de no kurashi”

Hokkaido Tohoku Kanto Chūbu Kansai Shikoku Kyūshū Chūgoku Okinawa Sapporo Hakodate Sendai Nikko Tokio Kanazawa Nagoya Kioto Osaka Hiroshima Setouchi Fukuoka

Recommended Area

Tokio

Okinawa