เมืองมุราคามิ จังหวัดนีงาตะ: ทัวร์ชมตุ๊กตาฮินะในมาชิยะ พร้อมเพลิดเพลินกับกิจกรรม ที่เที่ยว และอาหารท้องถิ่น

Nippon Rent-A-Car
Rent-A-Car Service

10%OFF

กรุณาใส่รหัสคูปอง "jyd3sWbrAM" ขณะทำการจองบนเว็บไซต์ทางการส่วนลด 10% สำหรับค่าเช่ารถ (ไม่รวมภาษีภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าธรรมเนียมอื่นๆ) URL: https://www.nrgroup-global.com/th/ รหัสคูปองไม่สามารถใช้กับเว็บไซต์ใหม่ได้ (https://www.nipponrentacar.co.jp/th/nrglobal/) กรุณาสมัครโดยใช้แบบฟอร์มใบสมัครบนเว็บไซต์ปัจจุบัน (https://www.nrgroup-global.com/th/)

วันหมดอายุ 2029-11-30 23:59:59

เงื่อนไขการใช้

  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองอื่นได้
  • คูปองนี้ใช้สำหรับการจองออนไลน์เท่านั้น

・ในช่วงวันหยุดยาวของญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นจะใช้บริการรถเช่ากันมากขึ้น ดังนั้น อาจมีกรณีไม่สามารถจองรถเช่าได้ ขอแนะนำให้รีบจองโดยเร็วที่สุด เกี่ยวกับวันหยุดยาวของญี่ปุ่น สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บทความด้านล่าง
https://matcha-jp.com/en/3662
・ในช่วงที่ผ่านมา มีอุบัติเหตุที่ทำให้รถเช่าได้รับความเสียหายจำนวนมาย ดังนั้น กรุณาตรวจสอบกฎจราจรของญี่ปุ่นให้มั่นใจล่วงหน้าก่อนทำการขับขี่
・กรณีไม่มีใบขับขี่สากล จะไม่สามารถเช่ารถได้ ดังนั้น กรุณาจัดเตรียมและตรวจสอบใบขับขี่สากลล่วงหน้าก่อนใช้บริการ
วิธีเช่ารถที่ญี่ปุ่น: https://matcha-jp.com/th/3609 (ภาษาไทย)
กฎจราจรและป้ายต่างๆ ในญี่ปุ่น: https://english.jaf.or.jp/driving-in-japan/traffic-rules (ภาษาอังกฤษ)
https://www.nrgroup-global.com/th/insurance_accident.php (ภาษาไทย)
เกี่ยวกับใบขับขี่สากล: https://www.nrgroup-global.com/th/usage-guide.php (ภาษาไทย)