image header
image avatar
KURA ONE - สาเกขนาดกะทัดรัดจากโรงกลั่นที่ได้รับรางวัลทั้งในและต่างประเทศ
-รสชาติของวัฒนธรรมญี่ปุ่น-

KURA ONE เป็นกระป๋องสาเกอลูมิเนียมขนาด 180 มล. ที่เต็มไปด้วยแบรนด์ตัวแทนของโรงกลั่นสาเกที่ได้รับรางวัลทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ KURA ONE @MATCHA เราจะแนะนำคุณเกี่ยวกับภูมิภาคและโรงกลั่นสาเกที่กำเนิดสาเกของ KURA ONE รวมถึงวิธีใหม่ในการเพลิดเพลินกับเหล้าสาเก

KURA ONE - สาเกขนาดกะทัดรัดจากโรงกลั่นที่ได้รับรางวัลทั้งในและต่างประเทศ Articles

Recommended spots for KURA ONE - สาเกขนาดกะทัดรัดจากโรงกลั่นที่ได้รับรางวัลทั้งในและต่างประเทศ

ไม่มีจุด