image header
image avatar
บริษัทการค้าการท่องเที่ยวเมวะ สมาคมจดทะเบียนทั่วไป
จิงกูเกตเวย์. ไซกุ → เกะกุ → ศาลเจ้าไนกุอิเสะ

ทางเข้า Oise-san, Meiwa-cho เมืองเมวะคือเมืองที่มิยาโกะ ``ไซคิว'' ซึ่งครั้งหนึ่งเจ้าหญิงแห่งราชวงศ์ ``ไซโอะ'' ซึ่งรับใช้อามาเทราสึ โอมิคามิ ณ ศาลเจ้าใหญ่อิเสะแทนจักรพรรดิเคยอาศัยอยู่ ยังคงเป็นโบราณสถาน .

บริษัทการค้าการท่องเที่ยวเมวะ สมาคมจดทะเบียนทั่วไป Articles

Recommended spots for บริษัทการค้าการท่องเที่ยวเมวะ สมาคมจดทะเบียนทั่วไป

ไม่มีจุด