image header
image avatar
โรงแรมโอเรียนทัล เอ็กซ์เพรส โตเกียว คามาตะ
``โรงแรมที่ให้ความรู้สึกเหมือนโรงงานเล็กๆ อันเป็นเอกลักษณ์ของคามาตะ'' เป็น ``โรงแรมที่มีคุณค่าจากประสบการณ์'' ของโรงงานขนาดเล็กและช่างฝีมือที่ทำงานที่นั่น

ใช้เวลาเดินเพียง 3 นาทีจากสถานี Keikyu Kamata ซึ่งมีทางเชื่อมต่อไปยังสนามบินฮาเนดะและชินคันเซ็นได้อย่างสะดวก แนวคิดของ Hotel Oriental Express Tokyo Kamata คือ ``โรงแรมที่ให้ความรู้สึกเหมือนโรงงานขนาดเล็กที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ Kamata'' ด้วยความร่วมมือกับโรงงานขนาดเล็กในท้องถิ่นมากกว่า 10 แห่ง เราได้ติดตั้งเครื่องจักรการผลิตและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ใช้งานจริง ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่มีสไตล์ซึ่งใช้เทคนิคการแปรรูปของโรงงานขนาดเล็กที่มีทักษะทั่วทั้งพิพิธภัณฑ์

โรงแรมโอเรียนทัล เอ็กซ์เพรส โตเกียว คามาตะ Articles