image header
image avatar
สมาคมการท่องเที่ยวมินามิซันริคุ
โมริซาโตะ อุมิฮิโตะ เมืองแห่งชีวิต มินามิซันริคุ

สมาคมการท่องเที่ยวเมืองมินามิซันริคุดำเนินการศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว อนุสรณ์สถานมินามิซันริคุ 311 สถานที่ส่งต่อภัยพิบัติแผ่นดินไหว และที่ตั้งแคมป์คามิวาริซากิ จุดตั้งแคมป์ที่มองเห็นวิวทะเล เรายังประสานงานในการรับทริปการศึกษา เช่น ทัศนศึกษาในโรงเรียนและการฝึกอบรมขององค์กร โปรดมายังเมืองที่คุณสามารถเรียนรู้ "การใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติ" ได้ภายในหนึ่งชั่วโมงครึ่งโดยรถยนต์จากสถานีเซ็นได

สมาคมการท่องเที่ยวมินามิซันริคุ Articles