image header
image avatar
เมืองโฮคุโตะ จังหวัดยามานาชิ
สู่ “ภูเขาน้ำ” อันโด่งดังระดับโลก

ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดยามานาชิ ติดกับจังหวัดนากาโน่ เป็นพื้นที่กว้างใหญ่ที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูง 3,000 เมตร เช่น ภูเขายัตสึงาทาเกะ เทือกเขาแอลป์ตอนใต้ และภูเขาคินปุ และมองเห็นภูเขาไฟฟูจิทางทิศใต้ ประมาณ 2 ชั่วโมงจากโตเกียว “ภูเขาแห่งน้ำ” ที่มีชื่อเสียงระดับโลก

เมืองโฮคุโตะ จังหวัดยามานาชิ Articles

Recommended spots for เมืองโฮคุโตะ จังหวัดยามานาชิ

ไม่มีจุด