image header
image avatar
"Charichari" นาโกย่า
วงจรร่วมสีแดงของนาโกย่า

""Charichari"" คือบริการแบ่งปันจักรยานที่สามารถใช้งานได้ง่ายด้วยการปลดล็อคจักรยานสีแดงโดยเฉพาะโดยใช้แอปสมาร์ทโฟน จักรยานธรรมดามีให้บริการในราคา 6 เยนต่อนาที และจักรยานไฟฟ้าช่วยมีราคา 15 เยนต่อนาที บริการดังกล่าวเปิดตัวในเมืองฟุกุโอกะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 และเติบโตขึ้นจนมีจักรยานประมาณ 3,000 คัน และท่าจอดจักรยานมากกว่า 630 แห่ง โดยมีการใช้งานสะสมมากกว่า 16 ล้านครั้ง นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2020 บริการนี้จะถูกปรับใช้ในเมืองนาโกย่าและพื้นที่โตเกียว และตั้งแต่เดือนเมษายน 2022 จะเริ่มให้บริการในเมืองคุมาโมโตะ ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการเคลื่อนไหวรายวัน "ไปตรงนั้น" ในแต่ละพื้นที่เป็นหลัก เนื่องจากการตั้งค่าหน่วยเป็น 1 นาทีและข้อกำหนดการใช้งานที่ใช้งานง่าย

"Charichari" นาโกย่า Articles