จากศาลอาคารไม้เก่าที่สุดในญี่ปุ่นสู่ "พิพิธภัณฑ์ศิลปะประวัติศาสตร์เมืองซาซายามะ (Tamba Sasayama City Historical Museum)"

พิพิธภัณฑ์ศิลปะประวัติศาสตร์เมืองทัมบะซาซายามะรีโนเวทจากอาคารไม้ที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น ได้รับการแต่งตั้งเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของเมือง และถูกปรับปรุงให้เหมาะเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะ แต่ก็ยังมีกลิ่นอายของความเรียบง่ายแบบศาลยุติธรรมอยู่จนถึงทุกวันนี้

จากอาคารของศาลที่สร้างด้วยไม้เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น

"พิพิธภัณฑ์ศิลปะประวัติศาสตร์เมืองทัมบะซาซายามะ (Tamba Sasayama City Historical Museum)" เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่รีโนเวทจากอาคารของศาลที่สร้างจากไม้ซึ่งเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น อาคารนั้นถูกใช้งานจนถึงปี 1981 ความทรงคุณค่าในสถาปัตยกรรมนี้ทำให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของเมืองในปี 1982

อาคารนี้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะในปี 1982 เช่นกัน ในตอนนั้นสิ่งก่อสร้างนี้ถูกปรับปรุงให้มีความเหมาะสมที่จะทำเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะ แต่ก็ยังมีกลิ่นอายของความเรียบง่ายแบบศาลยุติธรรมอยู่จนสัมผัสได้ถึงทุกวันนี้ ภายในพิพิธภัณฑ์ศิลปะยังคงมีห้องพิพากษาเหลืออยู่ ในห้องนี้เราก็รู้สึกได้ถึงภาพเงาในสมัยก่อน

และในห้องพิพากษาเก่านี้ เราสามารถสัมผัสประสบการณ์ศาลจำลองได้ โดยการสวมชุดของผู้พิพากษาในยุคเมจิ (ปี 1868 - 1912) และถ่ายรูปที่ระลึก

 width=

เรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมซาซายามะที่ "พิพิธภัณฑ์ศิลปะประวัติศาสตร์เมืองทัมบะซาซายามะ"

ผลงานที่จัดแสดงมีทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่ขุดพบจากซากโบราณสถาน (โคะฟุน - Kofun) สถานหลายแห่ง เช่น "สุสานโบราณคุโรเบะคุรุมะสึกะ (Kumobe Kurumazuka Kofun)" และ "กลุ่มสุสานโบราณเนินเขาโฮจิ (Hochiyama Kofun-gun)" ในซาซายามะ เป็นต้น กระจกที่เรียกว่า "คันชิคิเคียว (Kanshikikyo - กระจกสไตล์จีน) และ "คากะมิอิตะ (Kagamiita)" ที่เป็นอุปกรณ์สำหรับม้าขี่ ทำให้เราทราบถึงการดำเนินชีวิตในยุคสมัยโคะฟุนได้

ชาม "ซันบง โทเงะ คิตะกามะ (Sanbon Touge Kitagama)" ที่ขุดเจอตอนตรวจสอบซากเตาเผาเป็นของที่อยู่ในช่วงต้นสมัยคามาคุระ (ปี 1185 - 1333) นับเป็นโบราณวัตถุที่ล้ำค่าในการตามรอยทัมบะยากิที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 800 ปี ที่นี่ยังมีการจัดแสดง "โอจิยามะยากิ (Oujiyamayaki)" เครื่องปั้นดินเผาที่มีการปิดเตาไปแล้วในปี 1869 มีช่วงเวลาการผลิตเพียงสั้นๆ จนถูกขนานนามมว่า "เครื่องปั้นดินเผามายา" ข้างๆ กันยังมี "ฟุรุอิจิจิยากิ (Furuichiyaki)" ที่กล่าวกันว่าเป็นการผลิตยุคก่อนหน้านั้นอีกด้วย ที่นี่เราสามารถเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเครื่องปั้นดินเผาสมัยเอโดะได้
นอกนั้น ยังมีการจัดแสดง "จิตรกรรมฉากกั้นโทไคโด, นากะเซนโด, โคชูไกโด (Tokaido, Nakasendo, Koshukaido Painted Screen)" ที่วาดปราสาทญี่ปุ่น สถานที่ที่มีชื่อเสียง และบ้านเมืองในสมัยนั้น และยังมี "ภาพวาดเกนจิโมโนกาตาริ ตอน สุมะ อาคาชิ (The Tale of Genji Picture Scroll Suma-Akashi)" ที่วาดคนและทิวทัศน์เป็นรายละเอียดเล็กๆ รวมถึงจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับตระกูลอาโอยามะ (Aoyama) ผู้ปกครองแคว้นซาซายามะ และอื่นๆ อีกมาก ขอให้เพลิดเพลินกับการชมของหายากที่เป็นเอกลักษณ์ของทัมบะซาซายามะกันได้ที่นี่

 width=

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถานที่ : พิพิธภัณฑ์ศิลปะประวัติศาสตร์เมืองทัมบะซาซายามะ (Tamba Sasayama City Historical Museum)
ที่อยู่ : 53 Gofukumachi, Tamba Sasayama, Hyogo
TEL : 079-552-0601
URL : http://www.withsasayama.jp/REKIBUN/rekibi_top.htm
การเดินทาง : JR สายฟุคุจิยามะ (Fukuchiyama) ลงรถที่ "ซาซายามะกุจิ (Sasayamaguchi)" ขึ้นรถชินคิกรีนบัส (Shinki Green Bus) สายที่ไปซาซายามะเอเกียวโชะ (Sasayama Eigyousho) ลงที่ป้าย "คาสุกะจินจะ มาเอะ (Kasugajinja Mae)" เดินอีก 1 นาที
ค่าใช้จ่าย : ผู้ใหญ่ 300 เยน เด็กมัธยมปลายและนักศึกษามหาวิทยาลัย 200 เยน เด็กประถมและเด็กมัธยมต้น 100 เยน (หมู่คณะมากกว่า 30 คนขึ้นไป ผู้ใหญ่ 250 เยน เด็กมัธยมปลายและนักศึกษามหาวิทยาลัย 150 เยน เด็กประถมและเด็กมัธยมต้น 50 เยน) * นิทรรศการพิเศษมีค่าใช้จ่ายต่างหาก
วันหยุด : วันจันทร์ (หากเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์จะเปิดทำการ และหยุดในวันถัดไป), 25 ธันวาคม - 1 มกราคมปีถัดไป

Contact

TAMBA SASAYAMA TOURIST STATION
079-590-2077
※Available in English