ตัวอย่างคอร์สเที่ยวฮิเมจิ 3 วัน 2 คืน ไปเพลิดเพลินกับวัฒนธรรมดั้งเดิมและธรรมชาติในฮิเมจิกัน

felice

  • 4
  • 34
  • 20

台湾に15年住んでいました。日本語学習書や日本語学習雑誌の編集者・ライターを経て、現在はフリーの中国語翻訳者・チェッカーです。