Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Cafe ở Tỉnh Miyagi

Intro

Giới thiệu các thông tin về Cafe ở Tỉnh Miyagimà các bạn nên biết khi du lịch Nhật Bản hoặc trước khi đến Nhật Bản.