Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Tỉnh Miyagi

Intro

Giới thiệu các thông tin về du lịch, thăm quan ở tỉnh Miyagi. Giới thiệu chi tiết các thông tin về địa điểm du lịch chỉ những người dân địa phương mới biết, các món ăn đặc sản, món ăn quê hương, những trải nghiệm chỉ có ở tỉnh Miyagi, nhiệt độ, thời tiết, và thông tin về nhà nghỉ, khách sạn.