Due to COVID-19 outbreaks, certain facilities and establishments in Japan currently may be temporarily closed or have modified their operating hours. Please confirm directly with the facility before you go, and exercise appropriate caution during your visit.

Stay Safe in Japan Update: 21/09/2018, 19:14


More Information

Tỉnh Miyagi

Intro

Giới thiệu các thông tin về du lịch, thăm quan ở tỉnh Miyagi. Giới thiệu chi tiết các thông tin về địa điểm du lịch chỉ những người dân địa phương mới biết, các món ăn đặc sản, món ăn quê hương, những trải nghiệm chỉ có ở tỉnh Miyagi, nhiệt độ, thời tiết, và thông tin về nhà nghỉ, khách sạn.