Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Tiền tệ ở Tokyo

Intro

Giới thiệu các thông tin về Tiền tệ ở Tokyomà các bạn nên biết khi du lịch Nhật Bản hoặc trước khi đến Nhật Bản.