เมืองมุราคามิ จังหวัดนีงาตะ: ทัวร์ชมตุ๊กตาฮินะในมาชิยะ พร้อมเพลิดเพลินกับกิจกรรม ที่เที่ยว และอาหารท้องถิ่น

EDION
ยกเว้นภาษี สูงสุด 10% สินค้าที่กำหนด 7% OFF

TAX FREE+ MAX17%OFF

กรุณาแสดงคูปองนี้ก่อนชำระเงิน

วันหมดอายุ 2025-12-31 23:59:59

เงื่อนไขการใช้

 • อัตราภาษี ณ ตอนที่ออกคูปอง
 • ไม่สามารถใช้ได้กับสินค้าใน
 • DM/โบรชัวร์, สินค้าพิเศษประจำวัน,
  สินค้าจำกัดจำนวน,
  สินค้าล้างสต๊อก,โทรศัพท์มือถือ,
  Surface, VAIO, ผลิตภัณฑ์ของ Apple,
  ผลิตภัณฑ์ของ Amazon,ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์,
  นาฬิกา, ของเล่น,สินค้าเกมทั้งหมด,
  ซอฟต์แวร์ภาพ/เสียง, หนังสือ,สุรา,
  บัตรกำนัลประเภทต่าง ๆ และสินค้าอื่น ๆ บางรายการ
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดอื่น ๆ ได้
 • ในการคำนวณรวมกัน กรณีที่สินค้าทั่วไป+สินค้าสิ้นเปลืองรวมกันแล้วได้มากกว่า 5,000 จะได้รับการยกเว้นภาษี
 • กรุณาอย่าแกะสินค้าก่อนออกนอกประเทศญี่ปุ่น กรณีที่แกะหรือใช้สินค้าก่อนออกนอกประเทศจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี
 • กรณีที่ไม่ได้เก็บสินค้าที่ซื้อมาโดยได้รับการยกเว้นภาษีไว้ก่อนออกนอกประเทศญี่ปุ่นจะถูกเรียกเก็บภาษีผ ู้บริโภครวมถึงภาษีท้องถิ่นซึ่งได้รับการยกเว้นในตอนที่ชำระเงินด้วย
 • ของใช้ประจำวันที่ซื้อโดยมีวัถุประสงค์เพื่อจำหน่ายนอกประเทศญี่ปุ่น จะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีกรุณาสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ในร้าน
 • สำหรับสินค้าสิ้นเปลือง ได้รับการยกเว้นภาษี เมื่อสินค้าที่ซื้อในร้านเดียวกันภายในวันเดียวกันมีมูลค่ารวมมากกว่า5,000 เยน แต่ไม่เกิน 500,000 เยน
 • สินค้าทั่วไป ยกเว้น สินค้าสิ้นเปลือง ได้รับการยกเว้นภาษีเมื่อสินค้าที่ซื้อมีมูลค่ารวมกันมากกว่า 5,000 เยน
 • ผู้ได้รับการยกเว้นภาษีจะต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่มีหนังสือเดินทาง และไม่ได้พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นผู้ท ี่ไม่มีหนังสือเดินทางหรือมีวีซ่ามากกว่า 6เดือนจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี