เมืองมุราคามิ จังหวัดนีงาตะ: ทัวร์ชมตุ๊กตาฮินะในมาชิยะ พร้อมเพลิดเพลินกับกิจกรรม ที่เที่ยว และอาหารท้องถิ่น

BicCamera
คูปอง

TAX FREE+ MAX17%OFF

กรุณาแสดงคูปองและหนังสือเดินทาง ณ จุดชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าในแบบปลอดภาษี

วันหมดอายุ 2024-08-31 23:59:59

เงื่อนไขการใช้

กรุณาแสดงคูปองและหนังสือเดินทาง ณ จุดชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าในแบบปลอดภาษี
สามารถดำเนินการปลอดภาษีได้ทันทีที่เคาน์เตอร์ชำระเงิน

Tax for some items is8%. Valid only for tax-free check-out.
This coupon cannot apply to Apple products, Rolex, PlayStation VR, game consoles, as well as their softwares and official accessories, a part of Panasonic products, a part of liquor such as whiskey, bargain,outlet items, secondhand items,
Japanese Sake (excluding Dassai and Hakkaisan) will be tax-free+3%OFF. The liquor must be paid at the dedicated liquor cashier. Cannot be combined with other campaigns or coupons at the same time. The conditions of services may be changed by BicCamera. BicCamera reserves the right to explain the terms of the coupon. Please ask BicCamera staff for more details.