เมืองมุราคามิ จังหวัดนีงาตะ: ทัวร์ชมตุ๊กตาฮินะในมาชิยะ พร้อมเพลิดเพลินกับกิจกรรม ที่เที่ยว และอาหารท้องถิ่น

JAL ABC
บริการเช่า Wifi ภายในญี่ปุ่น

10%OFF

    1. แสดงคูปองหรือแจ้งรหัสคูปอง "4047" ที่เคานเตอร์ที่ร่วมรายการเมื่อดำเนินการเช่า

    2. เมื่อใช้เสร็จ กรุณานำเครื่องคืนที่เคาน์เตอร์ JAL ABC ด้าน Departure และทำการชำระเงิน

* รหัสคูปอง : 4047

วันหมดอายุ 2025-03-31 23:59:59

เงื่อนไขการใช้

      ・ไม่สามารถใช้คูปองนี้ร่วมกับแคมเปญอื่นๆ ได้
      ・มีให้บริการที่เคาน์เตอร์ JAL ABC ที่ชั้น Arrival ของสนามบินนานาชาตินาริตะ สนามบินฮาเนดะ (เทอร์มินอล 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ) และสนามบินนานาชาติคันไซ