เมืองมุราคามิ จังหวัดนีงาตะ: ทัวร์ชมตุ๊กตาฮินะในมาชิยะ พร้อมเพลิดเพลินกับกิจกรรม ที่เที่ยว และอาหารท้องถิ่น

JAL ABC
บริการรับฝากสัมภาระชั่วคราว

10%OFF

    1. แสดงคูปองหรือแจ้งรหัสคูปอง "4047"ที่เคานเตอร์ที่ร่วมรายการเมื่อดำเนินการฝากสัมภาระ

    2. กรุณารับรับสัมภาระคืนเคาน์เตอร์ JAL ABC เดิมและทำการชำระเงิน

* รหัสคูปอง : 4047

วันหมดอายุ 2025-03-31 23:59:59

เงื่อนไขการใช้

・ไม่สามารถใช้คูปองนี้ร่วมกับแคมเปญอื่นๆ ได้
・มีให้บริการที่เคาน์เตอร์ JAL ABC ที่ชั้น Arrival ของสนามบินนานาชาตินาริตะ สนามบินฮาเนดะ (เทอร์มินอล 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ) สนามบินชูบุเซนแทรร์ และสนามบินนานาชาติคันไซ