image header
image avatar
บริษัท คานาซาว่า บิโยริ จำกัด
เผยแพร่เสน่ห์ของจังหวัดอิชิกะวะไปทั่วโลก

ตามแนวคิดของ "สำรวจคานาซาวะ เพลิดเพลินกับคานาซาวะ" นี่คือไซต์ข้อมูลท้องถิ่นในจังหวัดอิชิคาวะที่ให้ข้อมูลคัดสรรเกี่ยวกับคานาซาวะ เช่น ร้านค้าใหม่ กิจกรรม อาหารเลิศรส และสถานที่ท่องเที่ยว นอกจากสื่อในประเทศ เช่น "SmartNews" และ "goo news" แล้ว เรายังร่วมมือกับสื่อต่างประเทศ เช่น จีน ไต้หวัน ฮ่องกง ไทย และเวียดนาม เพื่อถ่ายทอดเสน่ห์ของจังหวัดอิชิคาวะอย่างกว้างขวาง

บริษัท คานาซาว่า บิโยริ จำกัด Articles