image header
image avatar
สมาคมการท่องเที่ยวเมืองอิวาคุนิ
สะพานคินไตเคียว จุดชมวิวที่กำหนดระดับประเทศโดยมีเป้าหมายที่จะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เป็นสัญลักษณ์ของเมือง!

ตั้งอยู่ทางตะวันออกของจังหวัดยามากุจิ เป็นพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับสองในจังหวัด ทางทิศเหนือหันหน้าไปทางเทือกเขาชูโงกุ และทางทิศใต้หันหน้าไปทางทะเลเซโตะใน ทำให้คุณได้สัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามของทั้งทะเลและภูเขา

สมาคมการท่องเที่ยวเมืองอิวาคุนิ Articles