ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

LAOX
Discount Coupon

TAX FREE +5%OFF

กรุณาแสดงคูปองและหนังสือเดินทาง (ที่ไม่ใช่หนังสือเดินทางประเทศญี่ปุ่น) ณ จุดชำระเงินก่อนจากซื้อสินค้า

วันหมดอายุ 2020-07-31 22:59:59

เงื่อนไขการใช้

  • การลดหย่อนภาษี
  • ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้าน LAOX รวมมูลค่าตั้งแต่ 5,000 เยนขึ้นไปสามารถทำลดหย่อนภาษี 10% เพิ่มเติมจากส่วนลด 5% ได้
  • คูปองนี้สามารถใช้ได้ที่ร้าน LAOX บางสาขาเท่านั้น
  • คูปองนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองอื่นได้
  • คูปองนี้ไม่สามารถใช้กับสินค้าบางรายการได้ เช่น เกม สินค้าของ Apple กระเป๋าแบรนด์เนม นาฬิกาที่เป็นสินค้านำเข้า ยา สินค้าลดราคา และอื่นๆ