เมืองมุราคามิ จังหวัดนีงาตะ: ทัวร์ชมตุ๊กตาฮินะในมาชิยะ พร้อมเพลิดเพลินกับกิจกรรม ที่เที่ยว และอาหารท้องถิ่น

JAL ABC
บริการส่งสัมภาระไปกลับสนามบิน

¥200OFF

การส่งสัมภาระจากสนามบิน (ไปยังโรงแรมและอื่นๆ)
1. แสดงคูปองหรือแจ้งรหัสคูปอง "4047" ที่เคานเตอร์ที่ด้าน Arrival ของ JAL ABC โดยสามารถกำหนดวันเวลาที่อยากให้ส่งสัมภาระไปถึงได้
2. เดินทางเที่ยวญี่ปุ่นสบายๆ โดยไม่ต้องถือสัมภาระ
3. รอรับสัมภาระตามวันเวลาที่แจ้งไว้ที่โรงแรมหรือสถานที่อื่นๆ ที่คุณต้องการ

การส่งสัมภาระไปสนามบิน (จากโรงแรมหรือที่อื่นๆ)
1. กรุณาจองล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ทางการหรือโทรศัพท์ตามวิธีการด้านล่างนี้ หากโทรศัพท์กรุณาแจ้งรหัสคูปอง "4047" ให้แก่พนักงานด้วย
2. พนักงานขับรถจะมารับสัมภาระตามวันเวลาที่กำหนดพร้อมเอกสารรับฝากที่ลงรายละเอียดแล้ว กรุณารับและเก็บรักษาสำเนาของรับฝากด้วย
3. มาที่เคาน์เตอร์ด้าน Departure ของ JAL ABC พร้อมแสดงสำเนารับฝากของให้กับพนักงานแล้วรอรับสัมภาระของคุณ
* รหัสคูปอง : 4047

วันหมดอายุ 2025-03-31 23:59:59

เงื่อนไขการใช้

  • ส่วนลดชิ้นละ 200 เยน (รวมภาษี) เท่ากันสำหรับทั้งส่งจากสนามบินและส่งมาสนามบิน
  • ไม่สามารถใช้คูปองนี้ร่วมกับแคมเปญอื่นๆ ได้
  • มีให้บริการที่เคาน์เตอร์ JALABC ที่ชั้น Arrival ของสนามบินนานาชาตินาริตะ สนามบินฮาเนดะ (เทอร์มินอล 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ) สนามบินชูบุเซนแทรร์ และสนามบินนานาชาติคันไซ