Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Tỉnh Kagawa

Intro

Giới thiệu các thông tin về du lịch, thăm quan ở tỉnh Kagawa. Giới thiệu chi tiết các thông tin về địa điểm du lịch chỉ những người dân địa phương mới biết, các món ăn đặc sản, món ăn quê hương, những trải nghiệm chỉ có ở tỉnh Kagawa, nhiệt độ, thời tiết, và thông tin về nhà nghỉ, khách sạn.