Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Tỉnh Gifu

Intro

Giới thiệu các thông tin về du lịch, thăm quan ở tỉnh Gifu. Giới thiệu chi tiết các thông tin về địa điểm du lịch chỉ những người dân địa phương mới biết, các món ăn đặc sản, món ăn quê hương, những trải nghiệm chỉ có ở tỉnh Gifu, nhiệt độ, thời tiết, và thông tin về nhà nghỉ, khách sạn.