Experience Suginami Tokyo (สัมผัสประสบการณ์ที่ซุกินามิ โตเกียว)

Experience Suginami Tokyo เผยแพร่ข้อมูลการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเขตซุกินามิ โตเกียว! พื้นที่นี้มีกิจกรรมหลากหลายให้สนุกตลอดทั้งปี และสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์มากมาย เช่น ร้านอาหารที่มีเมนูภาษาอังกฤษ ร้านราเม็ง ร้านอิซากายะ&บาร์ และเสื้อขายผ้ามือสอง ลองนำข้อมูลที่แนะนำโดยนักเขียนชาวต่างชาติผู้คุ้นเคยกับเขตซุกินามิเป็นอย่างดีเหล่านี้ ไปใช้อ้างอิงในการเที่ยวกัน

แนะนำพื้นที่

สถานีโคเอ็นจิ, สถานีอาซากายะ, สถานีโอกิคุโบะ, สถานีนิชิ-โอกิคุโบ แต่ละสถานีในเส้นทางรถไฟสายชูโอ ล้วนมีลักษณะพิเศษที่มีเสน่ห์ในแบบของตัวเอง เชิญรับชมได้จากคลิปวิดีโอกันเลย

คู่มือท่องเที่ยว

Chuosen Aruaru Project ได้เผยแพร่คู่มือท่องเที่ยวจำนวนมาก สามารถใช้อ้างอิงในการท่องเที่ยวได้!

บทความล่าสุด

บทความที่เกี่ยวข้อง

▲ CLOSE ▼ OPEN