image header
image avatar
บริษัท ชินกิ บัส จำกัด
ส่งมอบสิ่งดีๆ และข้อมูลประสบการณ์ของเฮียวโกะ!

สิ่งดีๆ และประสบการณ์ดีๆ คืออะไร? มีลักษณะหลายอย่าง เช่น มีเรื่องราวที่จะเล่า ล้นไปด้วยความคิดของผู้สร้าง มีประวัติศาสตร์ และเป็นที่รักของคนในท้องถิ่น คุณเคยเจอสิ่งพิเศษหรือประสบการณ์ที่ทำให้คุณอยากบอกใครสักคนเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่? และจากการบอกเล่า คนใหม่ๆ นำไปสู่บางสิ่งบางอย่าง ฉันคิดว่านั่นคือสิ่งที่ "ดี" เป็นเรื่องเกี่ยวกับ เพื่อส่งมอบการเผชิญหน้าดังกล่าวให้กับลูกค้าของเรา เราค้นพบสิ่งดีๆ ของเฮียวโกะตามแนวคิด "พูดคุย สื่อสาร และเชื่อมต่อ" และให้ข้อมูลที่จะช่วยลดระยะห่างทางอารมณ์ระหว่างลูกค้าและภูมิภาคของจังหวัดเฮียวโกะ จะถูกส่งไป .

บริษัท ชินกิ บัส จำกัด Articles