เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 สถานที่หลายแห่งอาจปิดหรือเปลี่ยนเวลาทำการ กรุณาตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ทางการอีกครั้ง และขอให้ระมัดระวังป้องกันตัวอย่างเต็มที่ เช่น ใส่หน้ากากและหมั่นล้างมือ

Stay Safe in Japan Update: 21/09/2018, 19:14


More Information

Keisuke Yamada

  • 107
  • 0
  • 47
Hello, I'm Keisuke. living Asakusa Tokyo Japan. Love triathlon(Ironman), traveling, reading, eating and my job. I really really like Japan but I think Japan should be more kindly to traveler. https://www.facebook.com/keisukeyamada84
disable1 / 92345
    ไม่พบบทความ