ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

SAPPORO DRUG STORE
ยา เครื่องสำอาง สินค้าอุปโภคบริโภค

TAX FREE +5%OFF

กรุณาแสดงพาสปอร์ต (ที่ไม่ใช่หนังสือเดินทางประเทศญี่ปุ่น) ณ จุดชำระเงินก่อนซื้อสินค้า

วันหมดอายุ 2021-02-21 23:59:59

เงื่อนไขการใช้

  • กรุณาแสดงบาร์โค้ดก่อนชำระเงิน ไม่สามารถใช้หลังชำระเงินแล้วได้
  • ไม่สามารถใช้กับสินค้าราคาพิเศษบางรายการได้
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพนักงานขาย
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองอื่นได้

ร้านค้าที่ร่วมรายการ

สาขาที่มีบริการปลอดภาษี