เมืองมุราคามิ จังหวัดนีงาตะ: ทัวร์ชมตุ๊กตาฮินะในมาชิยะ พร้อมเพลิดเพลินกับกิจกรรม ที่เที่ยว และอาหารท้องถิ่น

Richmond Hotel
ลดราคาห้องพัก 10%

10%OFF

ขอร้องให้นำตั๋วนี้มาแสดงให้พนักงานหน้าเคาน์เตอร์เมื่อคุณเช็คอิน

วันหมดอายุ 2024-12-31 23:59:59

เงื่อนไขการใช้

※บัตรนี้สามารถใช้ได้เฉพาะในสถานที่ 5 แห่งต่อไปนี้
Richmond Hotel Premier Tokyo Schole
Richmond Hotel Premier Asakusa
Richmond Hotel Yokohama Ekimae
Richmond Hotel Premier Kyoto Ekimae
Richmond Hotel Premier Kyoto Shijo
※บัตรนี้สามารถใช้ได้เฉพาะการจองที่ทำผ่านเว็บไซต์ของเราและชำระเงินที่สถานที่
※บัตรนี้ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดหรือใช้ร่วมกับบริการอื่น
※การใช้บัตรนี้จะไม่ได้รับคะแนนสำหรับ Richmond Club Card
※หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบัตรนี้ กรุณาติดต่อสถานที่ที่สามารถใช้บัตรได้ 5 แห่งดังกล่าว โดยตรง.