ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

หลากเส้นทางเดินเล่นที่จะพาเราไปสัมผัสญี่ปุ่นในแบบพิเศษ

บนถนนสายเดียวกัน แต่สิ่งที่เราเห็นอาจจะแตกต่างกัน

บางคนอาจมองบ้านเมืองแปลกถิ่นเป็นสถานที่แสนสบายใจ หรือบางคนอาจดื่มด่ำกับการเปลี่ยนผ่านของเวลาได้จากการชมนาฬิกาในเมือง
ท่ามกลางความแตกต่างเหล่านี้ เราขอพาคุณไปชม "เส้นทางเดินเล่นสุดพิเศษของฉัน" จากเหล่าบรรณาธิการ MATCHA ที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นกันค่ะ

01

Editor
Miho Moriya

02

Editor - Traditional Chinese
Chen Jou Yuan

03

Editor - Thai
Tei Chayangkul

04

Editor in Chief - Traditional Chinese
Miho Wang

05

Editor in Chief - English
Ramona Taranu

ISSUE 07 : My Favorite Walking Route

MATCHA Monthly Feature 2020.9.25