5 ของกินที่ต้องลองในจังหวัดอิบารากิ ขุมสมบัติของอาหาร! เมลอน เนื้อวัวฮิตาจิ โฮชิอิโมะ และอื่นๆ

Ramona Taranu

  • 31
  • 6
  • 180
Enjoying every day as a MATCHA editor and traveler always on the road. In love with Noh theater and Japan's performing arts. A Greater Tokyo explorer.