เมืองมุราคามิ จังหวัดนีงาตะ: ทัวร์ชมตุ๊กตาฮินะในมาชิยะ พร้อมเพลิดเพลินกับกิจกรรม ที่เที่ยว และอาหารท้องถิ่น

วัดนาริตะซัง ชินโชจิ

Japan, 1 นาริตะ เมืองนาริตะ จังหวัดชิบะ 286-0023

เบอร์โทรศัพท์ 0476-22-2111
HPทางการ https://www.naritasan.or.jp/
Last Update : 2024.03.19   MATCHA

หน้าเว็บไซต์นี้ใช้เครื่องมือแปลภาษาอัตโนมัติบางส่วน