เพลิดเพลินกับอูนิชั้นเลิศที่สุดของ KITA-SANRIKU FACTORY ในอิวาเตะ Uni Bokujo® ฟาร์มอูนิเพียงหนึ่งเดียวในโลก

TeiChayangkul(GREATERTOKYO_Explorer)

  • 7
  • 0
  • 3

เที่ยวชมศิลปะและธรรมชาติ ถ่ายรูปเล่น