ตัวอย่างคอร์สเที่ยวฮิเมจิ 3 วัน 2 คืน ไปเพลิดเพลินกับวัฒนธรรมดั้งเดิมและธรรมชาติในฮิเมจิกัน

YOMIURILAND
ส่วนลดค่าเข้าสวนสนุก

MAX13%OFF

แสดง QR Code ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วเพื่อรับส่วนลดค่าเข้า

วันหมดอายุ 2023-09-30 23:59:59

เงื่อนไขการใช้

ตรวจสอบอัตราคิดลดตั๋วในตารางด้านล่าง

One Day Pass

ราคาปกติ ราคาหลังหักส่วนลด เปอร์เซ็นต์ที่ลด 
ผู้ใหญ่ 5,800 5,600 3%
นักเรียนมัธยม 4,600 4,400 4%
นักเรียนประถมและผู้สูงอายุ 4,000 3,800 5%
เด็กเล็ก 2,400 2,200 8%

After Pass (on sale after 15:00)

ราคาปกติ ราคาหลังหักส่วนลด เปอร์เซ็นต์ที่ลด 
ผู้ใหญ่ 3,100 2,900  6%
นักเรียนมัธยม 2,500 2,300  8%
นักเรียนประถมและผู้สูงอายุ 2,200 2,000  9%
เด็กเล็ก 1,500 1,300 13%
  • * ผู้ใหญ่ 18 - 64 ปี, ผู้สูงวัย 65 ปีขึ้นไป, เด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป: มีค่าใช้บริการ
  •  * After Pass รวมค่าเข้าสวนสนุกตั้งแต่เวลา 15:00 น. + เครื่องเล่นไม่จำกัดเวลาในตอนกลางคืน (ไม่รวมชิงช้าสวรรค์)
  •  * After Pass สามารถใช้ได้ตั้งแต่ 2022/10/20 ถึง 2023/4/9 ในช่วงที่จัดไปประดับ Jewellumination
    อย่างไรก็ตาม ในวันธรรมดาตั้งแต่ 3/1/2023 ถึง 3/17 สวนสนุกจะเปิดเฉพาะช่วงกลางวันเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่มีการจำหน่าย After Pass

ร้านค้าที่ร่วมรายการ

สวนสนุก Yomiuriland

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ YOMIURILAND