ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

GTN
รับบัตรของขวัญ Amazon Gift Card ทันทีเมื่อสมัครใช้บริการ

¥1000OFF

กรอกโค้ด matcha2021 ในช่อง memo/note ของแบบฟอร์มใบสมัคร

matcha2021

COPY CODE

GTN MOBILE

วันหมดอายุ 2021-06-30 23:59:59

เงื่อนไขการใช้

・เฉพาะแพลน PREMIUM NEXT เท่านัั้น 

・ผู้สมัคร 1 ชื่อใช้โค้ดโปรโมชั่นได้ 1 ครั้งเท่านั้น 

・บัตรของขวัญจะส่งให้ทางอีเมลในเดือนถัดไปหลังจากมีการชำระเงินค่าบริการในเดือนแรกแล้ว

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GTN

  • MATCHA
  • คูปอง
  • รับบัตรของขวัญ Amazon Gift Card ทันทีเมื่อสมัครใช้บริการ