ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

สถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรม KUDAN Institute of Japanese Language & Culture
ค่าเรียนภาษาแบบไม่คิดภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับชาวต่างชาติในญี่ปุ่น

TAX FREE +¥0OFF

ส่วนลดนี้หมายถึง "ยกเว้นภาษี" เท่านั้น
กรุณาระบุ
1. โค้ดคูปอง : Kudan-Matcha
2. ชื่อนามสกุลของผู้สมัคร :
3. สัญชาติของผู้สมัคร :
4. ต้องการเริ่มเรียนเมื่อไหร่ :
5. ระยะเวลาที่ต้องการเรียน : (1 เดือน, 6 เดือน, 1 ปี และอื่นๆ)
แล้วส่งอีเมลมายัง k.yamamoto@kilc.co.jp เพื่อรับส่วนลด

Kudan-Matcha

COPY CODE

เว็บไซต์

วันหมดอายุ 2021-08-04 23:59:59

เงื่อนไขการใช้

สามารถใช้โค้ดคูปองนี้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งหากอยู่ในระยะเวลาใช้งานของคูปอง


  • MATCHA
  • คูปอง
  • ค่าเรียนภาษาแบบไม่คิดภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับชาวต่างชาติในญี่ปุ่น