ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

TOKYU HANDS
คูปอง

5%OFF

กรุณาแสดงคูปองและหนังสือเดินทาง (ที่ไม่ใช่หนังสือเดินทางประเทศญี่ปุ่น) ณ จุดชำระเงิน

จากนั้นจึงไปดำเนินการขอคืนภาษีที่เคานเตอร์บริการปลอดภาษี  

วันหมดอายุ 2020-09-01 23:59:59

เงื่อนไขการใช้

  • รายชื่อร้านค้าและสาขาที่ไม่เข้าร่วมรายการ มีดังนี้ HANDS CAFE
  • คูปองส่วนลดนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดอื่นๆได้
  • คูปองส่วนลดนี้สามารถใช้สิทธิในการรับส่วนลดเฉพาะสินค้าที่เข้าร่วมรายการเท่านั้น
  • คูปองส่วนลดนี้สามารถใช้สิทธิในการรับส่วนลดเฉพาะสินค้าเท่านั้น

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TOKYU HANDS