ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

อาหาร ใน นาคาโนะ

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลอาหารในนาคาโนะช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น