"ถั่วดำทัมบะซาซายามะ" ที่มีชื่อเสียงขนาดคนรู้จักกันทั่วประเทศ

ผลิตผลขึ้นชื่อที่เป็นที่รู้จักของซาซายามะก็คือ "ถั่วดำทัมบะซาซายามะ (Tamba Sasayama Black Soybeans)" ถั่วดำมีปลูกถั่วไปในญี่ปุ่น แต่ "ถั่วดำซาซายามะ" เป็นที่รู้จักว่าเป็นผลผลิตชั้นเลิศ มีเม็ดใหญ่และหวาน มีสีวาวสวยงาม ระดับเคยถูกนำไปถวายโชกุนเลย

"ถั่วดำ" ของขึ้นชื่อในทัมบะซาซายามะ (Tamba sasayama)

ผลิตผลขึ้นชื่อที่เป็นที่รู้จักของซาซายามะก็คือ "ถั่วดำทัมบะซาซายามะ (Tamba Sasayama Black Soybeans)" ถั่วดำเป็นถั่วเหลืองที่มีเปลือกสีดำหุ้ม มีปลูกถั่วไปในแต่ละที่ของญี่ปุ่น ในบรรดาถั่วดำเหล่านั้น "ถั่วดำซาซายามะ" เป็นที่รู้จักว่าเป็นผลผลิตชั้นเลิศ มีเม็ดใหญ่และหวาน มีสีวาววับสวยงาม

พื้นที่ของซาซายามะมีภูมิประเทศเป็นแอ่ง ล้อมรอบไปด้วยภูเขา สูงกว่าระดับน้ำทะเล 200 - 300 เมตร มีสภาพอากาศที่ในฤดูร้อนก็ร้อน ในฤดูหนาวก็หนาว และยังมีอุณหภูมิระหว่างวันและตอนกลางคืนแตกต่างกันมาก อีกทั้งมีดินที่เหนียวที่เหมาะสมกับการปลูกถั่วดำคุณภาพดี จึงมีการปลูกถั่วดำมาตั้งแต่อดีต

ถั่วดำพันธุ์ "ทัมบะคุโระ (Tamba Kuro)" ที่ปลูกที่นี่เป็นหลัก ก็มีเพาะปลูกที่จังหวัดเฮียวโกะและบริเวณรอบๆ ด้วย จุดกำเนิดที่ทำให้แพร่หลายไปทั่วทุกที่ยังไม่ชัดเจน แต่กล่าวกันว่าอาจจะเริ่มมีเข้ามาในสมัยเซ็นโกคุ (ปลายศตวรรษที่ 15 - ปลายศตวรรษที่ 16) และรับรู้กันว่าเหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศอย่างมาก ในสมัยเอโดะ (ปี 1603 - 1868) มีการนำไปของถวายให้กับโชกุน และแล้วถั่วดำทัมบะซาซายามะจึงได้แพร่ขยายไปทั่วทุกที่ที่ญี่ปุ่นในฐานะของที่มีเฉพาะในทัมบะซาซายามะ

 width=

คุณค่าทางโภชนาการของถั่วดำทัมบะซาซายามะ หรือที่เรียกกันว่า "ฮาตะโนะนิขุ (Hata no Niku)"

ถั่วดำมีคุณค่าทางโภชนาการสูง บางทีจึงเรียกกันว่า "ฮาตะโนะนิขุ" (เนื้อจากไร่) ใช้ทำอาหารได้หลากหลาย ในบรรดาอาหารเหล่านั้น ที่เป็นที่คุ้นเคยและขึ้นชื่อก็คือนำถั่วดำไปต้มด้วยน้ำตาลให้หวานเข้าเนื้อ ซึ่งเป็นหนึ่งในอาหารที่ขาดไม่ได้ในการทำโอเซจิ อาหารที่รับประทานในช่วงปีใหม่ของญี่ปุ่น

ไม่กี่ปีมานี้การกินถั่วดำกลายเป็นหัวข้อพูดคุยว่ามีประโยชน์ในการดูดซึมคอเลสเตอรอลและป้องกันการเพิ่มขึ้นของปฏิกิริยาอ็อกซิเดชั่นของลิพิด ในเมืองทัมบะซาซายามะ นอกจากถั่วต้มแล้ว ยังมีสินค้าแปรรูปอื่นๆ เช่น เครื่องปรุง ขนมและสาเกวางจำหน่าย สามารถชิมเมนูถั่วดำได้ตลอดโดยไม่เกี่ยวกับฤดูกาล

สภาพอากาศที่อุดมสมบูรณ์ของทัมบะซาซายามะกับถั่วดำทัมบะซาซายามะที่มีประวัติศาสตร์ หากมีโอกาสไปเยือนเมืองทัมบะซาซายามะก็ลองเลือกถั่วดำไปเป็นของฝากดูดีไหม แล้วตอนพักเหนื่อยจากการเดินเล่น เราอยากแนะนำให้ไปลองขนมหวานที่ทำจากถั่วดำในร้านคาเฟ่ ให้ของหวานช่วยคลายความเหนื่อยล้าก็ดีไม่เลวเลยทีเดียวนะ

Contact

TAMBA SASAYAMA TOURIST STATION
079-590-2077
※Available in English