ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

ที่พัก ใน คุมาโมโตะ (Kumamoto)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลที่พักในคุมาโมโตะ (Kumamoto)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น

MATCHA's partners