ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

ชั้นเรียนและเวิร์กช็อป ใน โอคายามะ (Okayama)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลชั้นเรียนและเวิร์กช็อปในโอคายามะ (Okayama)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น

MATCHA's partners