ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

โอกินาว่า (Okinawa)

  • MATCHA
  • โอกินาว่า (Okinawa)

Intro

แนะนำการท่องเที่ยวเกี่ยวกับจังหวัด โอกินาว่า เช่น สถานที่ท่องเที่ยวที่ยังไม่มีนักท่องเที่ยวรู้จักนอกจากคนท้องถิ่น หรืออาหารขึ้นชื่ออร่อยๆ,ประสบการณ์ที่หาได้ที่จังหวัด โอกินาว่าเท่านั้น, สภาพอากาศและอุณหภูมิ,ที่พัก เป็นต้น

MATCHA's partners