ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

อีเว้นท์ ใน ซากะ (Saga)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลอีเว้นท์ในซากะ (Saga)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น